เครื่องเล่นเข้าข่ายตั้งเรื่องขาย

# รหัสเครื่องเล่น ชื่อเครื่องเล่น รายได้(เฉลี่ย) จังหวัด วันที่ซื้อ
1 03-40 ชุดทางเดินผ่านธรรมดา 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 16/06/2558
2 03-24 ชุดทางเดินผ่านธรรมดา 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 17/06/2558
3 03-17 ชุดทางเดินผ่านธรรมดา 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 24/06/2558
4 03-44 ชุดทางเดินผ่านธรรมดา 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 06/07/2558
5 03-29 ชุดทางเดินผ่านธรรมดา 0.00 B-รังสิต 11/07/2558
6 03-31 ชุดทางเดินผ่านธรรมดา 0.00 B-อุดรธานี 22/07/2558
7 19-537/C MINI MONKEY 2290.00 คลัง3 07/07/2557
8 23-30 ชุดทางเดินผ่านธรรมดา 0.00 คลัง3 24/07/2558
9 23-58 ชุดทางเดินผ่านธรรมดา 0.00 B-อุดรธานี 25/07/2558
10 26-731 กระเช้านาฬิกา 2600.00 FI-ฟู๊ดส์แฟร์ 06/09/2546
11 01-101/26-1009 รถตุ๊กตุ๊ก ติดจอ 2600.00 L-อุบล 01/11/2549
12 01-99/26-1051 รถตุ๊ก ๆ ติดจอ 2600.00 คลัง3 01/06/2550
13 01-104/26-1187 รถตุ๊ก ๆ ติดจอ 2600.00 L-สามพราน 27/11/2552
14 01-103/26-942 รถตุ๊ก ๆ ติดจอ 2600.00 B-ลาดพร้าว1 01/01/2549
15 01-100/26-979 รถตุ๊ก ๆ ติดจอ 2600.00 คลัง3 01/05/2549
16 27-026 LITTLE TAXI CAR 2100.00 CTR เซ็นทรัลรัตนาธิเบศ 21/10/2549
17 27-194/R PUMPKIN CART 2100.00 IM-สำโรง(ชั้น4) 31/01/2557
18 50-132 KING OF TOUCH 0.00 คลัง2 26/07/2549
19 2200.00 B-เชียงใหม่2
20 113-01/14-006 NEED HOT PURSUIT 2800.00 L-อรัญ 10/02/2554
21 113-02/14-13/D NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 B-ระนอง2 11/03/2554
22 113-100/13-251 NEED HOT PURSUIT 2800.00 L-ตราด 26/08/2554
23 113-101/13-05/D NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 L-ภูเก็ต 30/09/2554
24 113-102/13-06/D NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 L-พิษณุโลก2 30/09/2554
25 113-103/13-27 NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 คลัง2 30/09/2554
26 113-104/13-28/D NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 B-เชียงใหม่2 30/09/2554
27 113-105/13-69 NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 คลัง2 07/10/2554
28 113-106/13-70/D NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 B-เพชรเกษม1 23/12/2554
29 113-107/13-79/D NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 B-วิเชียรบุรี 07/10/2554
30 113-109/13-83 NEED HOT PURSUIT 2800.00 L-หล่มสัก 07/10/2554
31 113-110/13-84 NEED HOT PURSUIT 2800.00 คลัง2 07/10/2554
32 113-111/13-226/D NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 L-พัทยาเหนือ1/2 07/10/2554
33 113-112/13-227/D NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 L-อุบล 30/09/2554
34 113-113/13253 NEED HOT PURSUIT 2800.00 B-รังสิต 07/10/2554
35 113-114/13267 NEED HOT PURSUIT 2800.00 K-ยะลา 07/10/2554
36 113-115 NEED HOT PURSUIT 2800.00 B-สตูล2 13/01/2555
37 113-116 NEED HOT PURSUIT 2800.00 L-จอหอ 13/01/2555
38 113-118 NEED HOT PURSUIT 2800.00 IM-สำโรง(ชั้น4) 20/01/2555
39 113-119 NEED HOT PURSUIT 2800.00 L-ระยอง1/2 20/01/2555
40 113-120/D NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 K-ยะลา 20/01/2555
41 113-121 NEED HOT PURSUIT 2800.00 คลัง2 27/01/2555
42 113-122/D NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 L-พัทยาเหนือ1/3 27/01/2555
43 113-18/14-11/D NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 IM-สำโรง(ใต้ดิน) 10/02/2554
44 113-20/14-19/D NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 B-สมุทรปราการ จุดที่3 24/02/2554
45 113-23/14-25/D NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 B-ลำลูกกา6 10/02/2554
46 113-24/14-31/D NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 คลัง2 10/02/2554
47 113-25/14-08/D NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 B-ท่าตะโก 24/02/2554
48 113-26/14-022 NEED HOT PURSUIT 2800.00 L-พระราม1 10/02/2554
49 113-32/13-017 NEED HOT PURSUIT 2800.00 IM-สำโรง(ใต้ดิน) 18/03/2554
50 113-33/13-018 NEED HOT PURSUIT 2800.00 L-เพชรบูรณ์1/2 18/03/2554
51 113-34/13-031 NEED HOT PURSUIT 2800.00 B-พัทยากลาง 18/03/2554
52 113-36/13-033 NEED HOT PURSUIT 2800.00 คลัง2 18/03/2554
53 113-37/13-34/D NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 คลัง2 18/03/2554
54 113-40/13-246 NEED HOT PURSUIT 2800.00 คลัง2 18/03/2554
55 113-41/13-247 NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 L-บางปะกง 18/03/2554
56 113-42/13-35 NEED HOT PURSUIT 2800.00 L-เลย 25/03/2554
57 113-46/13-13/D NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 คลัง2 01/04/2554
58 113-47/13-14/D NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 B-หาดใหญ่2 01/04/2554
59 113-48/13-36 NEED HOT PURSUIT 2800.00 B-หนองบัว1/2 01/04/2554
60 113-52/13-213 NEED HOT PURSUIT 2800.00 B-กระนวน1 01/04/2554
61 113-55/14-18/D NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 L-พนมสารคาม 27/05/2554
62 113-56/14-30 NEED HOT PURSUIT 2800.00 L-ปราสาท 27/05/2554
63 113-58/13-12/D NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 คลัง2 24/06/2554
64 113-59/13-15/D NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 L-พัทยาเหนือ1/3 10/06/2554
65 113-61/13-19/D NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 L-อมตะนคร 10/06/2554
66 113-62/13-20/D NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 B-สมุทรปราการ จุดที่4 17/06/2554
67 113-64/13-86 NEED HOT PURSUIT 2800.00 L-บ้านบึง1/2 17/06/2554
68 113-67/13-141 NEED HOT PURSUIT 2800.00 คลัง2 10/06/2554
69 113-70/13-146 NEED HOT PURSUIT 2800.00 M-บางแค 08/06/2554
70 113-72/13-171 NEED HOT PURSUIT 2800.00 B-สตูล2 17/06/2554
71 113-73/13-177 NEED HOT PURSUIT 2800.00 M-บางแค 10/06/2554
72 113-76/13-205 NEED HOT PURSUIT 2800.00 พื้นที่ซ่อม PD 08/06/2554
73 113-77/13-259 NEED HOT PURSUIT 2800.00 B-ดอนเมือง 10/06/2554
74 113-78/13-111 NEED HOT PURSUIT 2800.00 B-กระนวน1 01/07/2554
75 113-79/13-112/D NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 L-มีนบุรี 01/07/2554
76 113-80/13-115 NEED HOT PURSUIT 2800.00 คลัง2 01/07/2554
77 113-81/13-116/D NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 L-นครชัยศรี 01/07/2554
78 113-82/13-120 NEED HOT PURSUIT 2800.00 คลัง2 01/07/2554
79 113-84/13-168 NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 B-ลาดพร้าว1 01/07/2554
80 113-86/13-201 NEED HOT PURSUIT 2800.00 B-บุรีรัมย์ 01/07/2554
81 113-89/13-44 NEED HOT PURSUIT 2800.00 B-สุโขทัย 22/08/2554
82 113-90/13-52 NEED HOT PURSUIT 2800.00 คลัง2 22/08/2554
83 113-91/13-51/D NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 K-ยะลา 22/08/2554
84 113-92/13-87/D NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 K-ยะลา 05/08/2554
85 113-93/13-88 NEED HOT PURSUIT 43 2800.00 L-ศรีนครินทร์ 05/08/2554
86 113-98/13-249 NEED HOT PURSUIT 2800.00 B-พัทยา1 26/08/2554
87 113-99/13-250 NEED HOT PURSUIT 2800.00 B-สระแก้ว1/2 26/08/2554
88 154-001 RAIDEN 4 (ใหญ่) 0.00 คลัง2 01/06/2555
89 188-056/C FLY SCHOOL 2700.00 คลัง1 07/07/2557
90 197-001 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 22/05/2556
91 197-002 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 22/05/2556
92 197-003 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 22/05/2556
93 197-004 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 22/05/2556
94 197-005 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 B-พัทยากลาง 01/07/2556
95 197-006 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 L-เลย 05/04/2557
96 197-007 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 05/04/2557
97 197-008 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 05/04/2557
98 197-009 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 L-สมุย1/2 08/05/2557
99 197-010 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 08/05/2557
100 197-011 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 B-สุวรรณภูมิ 08/05/2557
101 197-012 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 08/05/2557
102 197-013 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 B-ลำลูกกา6 08/05/2557
103 197-014 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 B-ด่านขุนทด 08/05/2557
104 197-015 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 B-หาดใหญ่2 24/06/2557
105 197-016 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 L-ทุ่งสง 24/06/2557
106 197-017 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 24/06/2557
107 197-018 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 B-บุรีรัมย์ 24/06/2557
108 197-019 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 24/03/2558
109 197-024 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 L-พิษณุโลก 06/04/2558
110 197-023 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 B-ดอนเมือง 22/05/2556
111 197-021 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 01/07/2558
112 197-025 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 M-ท่าพระ 24/07/2558
113 197-026 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 B-อ่อนนุช 06/08/2558
114 197-027 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 06/08/2558
115 197-028 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 06/08/2558
116 197-029 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 06/08/2558
117 197-030 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 B-กระนวน1 06/08/2558
118 197-031 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 L-นวนคร 06/08/2558
119 197-032 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 06/08/2558
120 197-033 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 06/08/2558
121 197-034 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 06/08/2558
122 197-035 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 คลัง1 06/08/2558
123 197-036 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 B-ตรัง 06/08/2558
124 197-042 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 06/08/2558
125 197-043 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 B-วิเชียรบุรี 06/08/2558
126 197-044 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 06/08/2558
127 197-045 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 06/08/2558
128 197-022 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 0.00 B-ฉะเชิงเทรา 17/11/2557
129 01-102/26-1178 รถบัส ติดจอ 0.00 L-ปากช่อง 01/06/2556
130 213-001 MAGIC PLANE 2700.00 IM-สำโรง(ใต้ดิน) 25/04/2557
131 213-002 MAGIC PLANE 2700.00 คลัง3 25/04/2557
132 213-005 MAGIC PLANE 2700.00 L-อุบล 25/04/2557
133 220-001/04-03 MARIO KART 2000.00 คลัง1 26/12/2556
134 220-004/04-17 MARIO KART 2000.00 B-บุรีรัมย์ 26/12/2556
135 220-006/04-24 MARIO KART 2000.00 L-พัทยาเหนือ 26/12/2556
136 220-07/04-29 MARIO KART 2000.00 B-จันทบุรี 26/12/2556
137 220-09/04-31 MARIO KART 2000.00 คลัง3 26/12/2556
138 220-011/04-33 MARIO KART 2000.00 คลัง2 26/12/2556
139 220-12/04-34 MARIO KART 2000.00 L-จอหอ1/2 26/12/2556
140 220-013/04-40 MARIO KART 2000.00 B-อุดรธานี 26/12/2556
141 220-014/04-45 MARIO KART 43" 2000.00 L-เพชรบูรณ์1/2 26/12/2556
142 220-015/04-47 MARIO KART 2000.00 คลัง2 26/12/2556
143 220-016/04-48 MARIO KART 2000.00 L-นางรอง 26/12/2556
144 220-017/04-51 MARIO KART43" 2000.00 L-รังสิต1/2 17/01/2557
145 220-018/04-54 MARIO KART 2000.00 คลัง2 17/01/2557
146 220-020/04-78 MARIO KART43 2000.00 B-น่าน 17/01/2557
147 220-021/04102 MARIO KART 2000.00 คลัง2 17/01/2557
148 220-22/04-83 MARIO KART 43" 2000.00 คลัง2 17/01/2557
149 220-023/04-86 MARIO KART 2000.00 คลัง2 17/01/2557
150 220-024/04-93 MARIO KART 2000.00 B-หนองกี่ 17/01/2557
151 220-025/04-94 MARIO KART 2000.00 L-บางปะกอก 17/01/2557
152 220-026/04-58 MARIO KART 2000.00 B-สตูล2 17/01/2557
153 220-027/04-60 MARIO KART 2000.00 L-แม่สาย 17/01/2557
154 220-028/04-61 MARIO KART 2000.00 L-บ้านฉาง 17/01/2557
155 220-029/04-55 MARIO KART 2000.00 คลัง2 17/01/2557
156 220-030/04-82 MARIO KART 2000.00 L-ขอนแก่น1/2 17/01/2557
157 221-001 MINI EMERGENCY 0.00 พื้นที่ซ่อม PD 31/01/2557
158 238-001 MINI SPEED MAX 2500.00 L-บางใหญ่1/2 26/09/2557
159 238-002 MINI SPEED MAX 2500.00 L-นครนายก1/2 26/09/2557
160 238-003 MINI SPEED MAX 2500.00 L-พิษณุโลก2 26/09/2557
161 238-004 MINI SPEED MAX 2500.00 คลัง2 26/09/2557
162 238-005 MINI SPEED MAX 2500.00 B-พัทยา1 26/09/2557
163 238-007 MINI SPEED MAX 2500.00 L-พัทยาเหนือ1/2 26/09/2557
164 238-008 MINI SPEED MAX 2500.00 คลัง3 26/09/2557
165 238-009 MINI SPEED MAX 2500.00 B-ลำพูน 26/09/2557
166 238-010 MINI SPEED MAX 2500.00 พื้นที่ซ่อม PD 26/09/2557
167 239-008 SKY CITK 1400.00 คลัง1 19/12/2557
168 245-001 STAR CAT 1500.00 คลัง2 16/02/2558
169 245-002 STAR CAT 1500.00 คลัง2 16/02/2558
170 245-003 STAR CAT 1500.00 L-ระยอง1/2 16/02/2558
171 245-004 STAR CAT 1500.00 คลัง2 16/02/2558
172 245-005 STAR CAT 1500.00 B-สตูล2 16/02/2558
173 245-006 STAR CAT 1500.00 คลัง2 28/03/2558
174 246-001 CANDY RUN 2100.00 คลัง2 09/02/2558
175 246-002 CANDY RUN 2100.00 คลัง1 09/02/2558
176 246-003 CANDY RUN 2100.00 L-พัทยาเหนือ1/3 09/02/2558
177 246-004 CANDY RUN 2100.00 L-จอหอ1/2 09/02/2558
178 246-005 CANDY RUN 2100.00 L-จอหอ 09/02/2558
179 246-006 CANDY RUN 2100.00 คลัง2 09/03/2558
180 246-007 CANDY RUN 2100.00 คลัง2 09/03/2558
181 249-001 FOOTBALL SPIRIT 2400.00 L-อุดร1 10/06/2558
182 249-003 FOOTBALL SPIRIT 2400.00 คลัง3 10/06/2558
183 249-004 FOOTBALL SPIRIT 2400.00 คลัง3 10/06/2558
184 249-006 FOOTBALL SPIRIT 2400.00 คลัง1 10/06/2558
185 249-007 FOOTBALL SPIRIT 2400.00 B-กระนวน1 10/06/2558
186 249-009 FOOTBALL SPIRIT 2400.00 L-ศรีมหาโพธิ 10/06/2558
187 249-010 FOOTBALL SPIRIT 2400.00 คลัง3 10/06/2558
188 251-001 KIDS OUTRUN 2400.00 L-นวนคร 09/07/2558
189 251-002 KIDS OUTRUN 2400.00 คลัง3 09/07/2558
190 251-003 KIDS OUTRUN 2400.00 L-พัทยาเหนือ1/2 09/07/2558
191 251-007 KIDS OUTRUN 2400.00 IM-สำโรง(ใต้ดิน) 09/07/2558
192 251-008 KIDS OUTRUN 2400.00 พื้นที่ซ่อม PD 09/07/2558
193 251-009 KIDS OUTRUN 2400.00 L-พัทยาเหนือ1/3 09/07/2558
194 251-010 KIDS OUTRUN 2400.00 คลัง2 09/07/2558
195 256-001 GHOST SQUAD 0.00 M-บางแค 16/07/2558
196 258-004 RING EM 1800.00 L-สมุย1/2 06/07/2558
197 258-003 RING EM 1800.00 M-ท่าพระ 06/07/2558
198 258-002 RING EM 1800.00 L-ทุ่งสง 06/07/2558
199 258-001 RING EM 1800.00 L-นวนคร 06/07/2558
200 258-005 RING EM 1800.00 M-บางแค 06/07/2558
201 258-006 RING EM 1800.00 คลัง2 06/07/2558
202 258-007 RING EM 1800.00 L-เพชรบูรณ์1/2 06/07/2558
203 258-008 RING EM 1800.00 B-พังโคน 06/07/2558
204 258-009 RING EM 1800.00 L-พัทยาเหนือ1/2 06/07/2558
205 258-010 RING EM 1800.00 B-กระนวน1 06/07/2558
206 259-001 TOSS UP 1600.00 L-สมุย1/2 06/07/2558
207 259-002 TOSS UP 1600.00 คลัง2 06/07/2558
208 259-003 TOSS UP 1600.00 L-นครนายก1/2 06/07/2558
209 259-004 TOSS UP 1600.00 คลัง2 06/07/2558
210 259-005 TOSS UP 1600.00 M-บางแค 06/07/2558
211 259-006 TOSS UP 1600.00 คลัง1 06/07/2558
212 259-007 TOSS UP 1600.00 คลัง1 06/07/2558
213 259-008 TOSS UP 1600.00 B-กระนวน1 06/07/2558
214 259-009 TOSS UP 1600.00 คลัง1 06/07/2558
215 259-010 TOSS UP 1600.00 คลัง2 06/07/2558
216 262-001 ZOMBIE HUNING 2900.00 คลัง2 06/07/2558
217 262-002 ZOMBIE HUNING 2900.00 B-ลาดพร้าว1 06/07/2558
218 262-003 ZOMBIE HUNING 2900.00 คลัง2 06/07/2558
219 262-004 ZOMBIE HUNING 2900.00 คลัง2 06/07/2558
220 262-005 ZOMBIE HUNING 2900.00 คลัง2 06/07/2558
221 262-006 ZOMBIE HUNING 2900.00 คลัง2 06/07/2558
222 262-007 ZOMBIE HUNING 2900.00 L-บางใหญ่1/2 06/07/2558
223 262-008 ZOMBIE HUNING 2900.00 คลัง2 06/07/2558
224 262-009 ZOMBIE HUNING 2900.00 L-ขอนแก่น1/2 06/07/2558
225 262-010 ZOMBIE HUNING 2900.00 คลัง2 06/07/2558
226 262-011 ZOMBIE HUNING 2900.00 คลัง2 06/07/2558
227 262-012 ZOMBIE HUNING 2900.00 คลัง2 06/07/2558
228 2000-018 ตู้ SCHOOL BUS 0.00 คลังผู้รับเหมา
229 2000-019 ตู้ SCHOOL BUS 0.00 L-รังสิต
230 2000-020 ตู้ SCHOOL BUS 0.00 B-สมุทรปราการ จุดที่2
231 2000-021 ตู้ SCHOOL BUS 0.00 L-พิษณุโลก
232 2000-024 ตู้ SCHOOL BUS 0.00 L-พระราม4
233 2000-038 ตู้ SCHOOL BUS 0.00 L-คำเที่ยง
234 2000-039 ตู้ SCHOOL BUS 0.00 L-ระยอง
235 326-067 SPACE EXPLORATION 0.00 คลัง4
236 2002-001 ตู้ APPLE 0.00 B-อ้อมใหญ่
237 2002-008 ตู้ APPLE 0.00 L-พนมสารคาม
238 2002-009 ตู้ APPLE 0.00 L-นครนายก
239 329-002 FF MOTOR 0.00 B-มหาชัย
240 329-003 FF MOTOR 0.00 L-บ้านโป่ง
241 329-004 FF MOTOR 0.00 L-หาดใหญ่1/2
242 329-005 FF MOTOR 0.00 B-สุขสวัสดิ์
243 329-001 FF MOTOR 0.00 B-สระแก้ว1/2
244 330-001 SUPER BIKE2 0.00 B-ราชดำริ
245 330-002 SUPER BIKE2 0.00 B-ลำพูน
246 330-003 SUPER BIKE2 0.00 B-ลำพูน
247 330-004 SUPER BIKE2 0.00 L-นครนายก1/3
248 330-005 SUPER BIKE2 0.00 L-สงขลา
249 330-006 SUPER BIKE2 0.00 L-สงขลา
250 331-004 DYNAMIC STORM RACING 0.00 B-อ้อมใหญ่
251 331-005 DYNAMIC STORM RACING 0.00 L-คำเที่ยง
252 331-006 DYNAMIC STORM RACING 0.00 L-คำเที่ยง
253 331-007 DYNAMIC STORM RACING 0.00 B-นครสวรรค์1ชั้น2
254 331-008 DYNAMIC STORM RACING 0.00 B-นครสวรรค์1ชั้น2
255 331-009 DYNAMIC STORM RACING 0.00 L-นครนายก1/3
256 331-010 DYNAMIC STORM RACING 0.00 L-สมุย1/2
257 337-006/DW FLY FISHING MATER 0.00 L-บางกะปิ
258 337-007/DW FLY FISHING MATER 0.00 B-ธัญบุรี6