แสดงรายการเครื่องเล่น พื้นที่ซ่อม PD  (182 เครื่อง)

# รหัสเครื่องเล่น ชื่อเครื่องเล่น ราคาเครื่องเล่น เช็คสต๊อก Store เช็คสต๊อก Acc สถานที่
1.  03-40 ชุดทางเดินผ่านธรรมดา 40000           พื้นที่ซ่อม PD
2.  03-24 ชุดทางเดินผ่านธรรมดา 40000 2017-03-15 13:01:20  อภิชาต  สุขนิยม 2016-12-24 13:17:59  อรวรรณ  บุญมาก พื้นที่ซ่อม PD
3.  03-17 ชุดทางเดินผ่านธรรมดา 40000 2018-12-05 13:33:54  อภิชาต  สุขนิยม 2018-07-28 12:40:27  อรวรรณ  บุญมาก พื้นที่ซ่อม PD
4.  95-184 TAKE DOWN V.2 88000 2020-03-11 09:21:22  อภิชาต  สุขนิยม 2016-07-02 16:48:47  อรวรรณ  บุญมาก พื้นที่ซ่อม PD
5.  95-198 TAKE DOWN V.2 42 88000 2020-03-11 09:21:55  อภิชาต  สุขนิยม 2019-07-27 11:29:55  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ พื้นที่ซ่อม PD
6.  95-205 TAKE DOWN 43 88000 2019-06-08 10:54:27  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
7.  95-273 TAKE DOWN V.2 80000 2020-03-11 09:21:39  อภิชาต  สุขนิยม 2018-01-27 11:02:49  อรวรรณ  บุญมาก พื้นที่ซ่อม PD
8.  95-304 TAKE DOWN 43 68000 2019-07-24 17:06:30  อภิชาต  สุขนิยม 2019-07-27 11:30:54  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ พื้นที่ซ่อม PD
9.  95-312 TAKE DOWN 43 68000 2017-04-18 13:53:36  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
10.  95-452/13-63/K TAKE DOWN 42 71000 2017-12-06 10:05:55  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
11.  98-151 รถสัญจร-สกู๊ดเตอร์ 50000 2019-07-06 14:15:30  อภิชาต  สุขนิยม 2019-01-26 14:14:00  วัฒนา  มะยมหิน พื้นที่ซ่อม PD
12.  98-184 รถสัญจร-สกู๊ดเตอร์ 50000 2018-12-17 11:27:03  อภิชาต  สุขนิยม 2018-07-28 14:00:32  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ พื้นที่ซ่อม PD
13.  98-257 รถสัญจร-สกู๊ดเตอร์ 30000 2020-03-16 13:16:19  อภิชาต  สุขนิยม 2019-01-26 14:24:27  วัฒนา  มะยมหิน พื้นที่ซ่อม PD
14.  98-286 รถสัญจร-สกู๊ดเตอร์ 30000 2018-02-06 14:05:44  อภิชาต  สุขนิยม 2015-12-26 14:59:22  ดวงพร  จันทร์อยู่สุข พื้นที่ซ่อม PD
15.  98-293 รถสัญจร-สกู๊ดเตอร์ 30000 2018-06-05 17:01:00  อภิชาต  สุขนิยม 2018-01-27 11:51:33  ดวงพร  จันทร์อยู่สุข พื้นที่ซ่อม PD
16.  98-299 รถสัญจร-สกู๊ดเตอร์ 30000 2020-03-16 13:15:43  อภิชาต  สุขนิยม 2018-07-28 14:03:45  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ พื้นที่ซ่อม PD
17.  103-045/C ม้าหมุนจีน 51934 2019-01-23 13:47:51  อภิชาต  สุขนิยม 2019-01-26 13:31:22  ดวงพร  จันทร์อยู่สุข พื้นที่ซ่อม PD
18.  103-060/C ม้าหมุนจีน 41237 2018-12-01 15:13:36  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
19.  106-019 ALIEN 95000 2020-02-22 14:02:47  อภิชาต  สุขนิยม 2019-07-27 11:32:05  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ พื้นที่ซ่อม PD
20.  106-063 ALIEN 95000 2019-04-03 13:01:12  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
21.  106-084 ALIEN 95000 2020-03-11 09:18:15  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
22.  113-76/13-205 NEED HOT PURSUIT 35073 2020-03-11 09:21:04  อภิชาต  สุขนิยม 2019-01-26 14:40:24  อรวรรณ  บุญมาก พื้นที่ซ่อม PD
23.  121-055 สจ. CUTE ANIMAL - ม้า 50000 2020-02-06 11:52:24  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:30:25  เกศรินทร์  ยวงลำใย พื้นที่ซ่อม PD
24.  121-112 สจ. CUTE ANIMAL - รถตัก 50000 2020-02-25 10:08:36  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
25.  135-023/F WA WA FROG 45000 2018-08-24 10:37:15  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
26.  135-037/F WA WA FROG 45000           พื้นที่ซ่อม PD
27.  135-067/F WA WA FROG 45000           พื้นที่ซ่อม PD
28.  135-112/R WA WA FROG 41900 2019-07-11 11:38:38  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
29.  136-13/95-131 TAKE DOWN 57500 2020-01-30 09:14:35  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:08:25  นิตา  รัฐมนตรี พื้นที่ซ่อม PD
30.  139-103/39-101 WINNING จอ 43 30000 2020-03-12 14:53:34  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
31.  139-141/39144 WINNING จอ 32" 30000 2020-03-03 09:04:08  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
32.  139-39/39-191 WINNING จอ 42 30000 2020-03-03 09:03:53  อภิชาต  สุขนิยม 2016-07-03 20:34:40  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ พื้นที่ซ่อม PD
33.  139-68/39-51 WINNING จอ 43 30000 2020-03-03 09:03:40  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
34.  141-047 GHOST SQUAD 85000 2018-01-02 11:37:34  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
35.  141-064 GHOST SQUAD 85000 2016-07-02 02:16:49     2016-07-02 17:28:20  ดวงพร  จันทร์อยู่สุข พื้นที่ซ่อม PD
36.  142-029 HYPER BALL 80000 2020-03-05 09:17:08  อภิชาต  สุขนิยม 2017-07-15 13:55:06  วัฒนา  มะยมหิน พื้นที่ซ่อม PD
37.  142-086 HYPER BALL 80000 2020-03-09 09:46:34  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:11:09  นิตา  รัฐมนตรี พื้นที่ซ่อม PD
38.  142-134 HYPER BALL 80000 2020-03-09 09:46:47  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:11:26  นิตา  รัฐมนตรี พื้นที่ซ่อม PD
39.  147-037 STREET BASKETBALL 75000 2019-07-06 14:59:43  อภิชาต  สุขนิยม 2019-07-27 11:48:32  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ พื้นที่ซ่อม PD
40.  147-072/C STREET BASKETBALL 50151 2019-05-02 17:05:31  อภิชาต  สุขนิยม 2019-01-26 14:15:11  อรวรรณ  บุญมาก พื้นที่ซ่อม PD
41.  149-024 TOY BRICKS CAR 50000 2020-03-07 09:18:05  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:35:54  เกศรินทร์  ยวงลำใย พื้นที่ซ่อม PD
42.  191-019 DINING CAR 84000 2017-07-20 14:21:28  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
43.  197-001 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 35300 2020-01-17 11:35:30  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:12:08  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
44.  197-002 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 35300 2020-01-17 11:35:40  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:12:28  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
45.  197-003 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 35300 2020-01-17 11:35:52  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:12:46  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
46.  197-004 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 35300 2020-01-17 11:36:03  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:13:06  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
47.  197-007 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 35300 2020-01-17 11:36:14  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:13:26  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
48.  197-008 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 35300 2020-01-17 11:36:26  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:13:55  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
49.  197-010 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 35300 2020-01-17 11:36:38  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:14:10  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
50.  197-012 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 35300           พื้นที่ซ่อม PD
51.  197-017 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 35300 2020-01-17 11:36:50  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:14:29  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
52.  197-019 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 35300 2020-02-26 08:59:41  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
53.  197-021 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 35300 2020-01-22 13:25:24  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:14:50  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
54.  197-027 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 35300 2020-01-17 11:37:04  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:15:11  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
55.  197-028 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 35300 2020-01-17 11:37:16  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:15:27  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
56.  197-029 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 35300 2020-01-17 11:37:55  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:15:56  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
57.  197-032 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 35300 2020-01-17 11:38:06  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:16:41  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
58.  197-033 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 35300 2020-01-17 11:38:17  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:17:03  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
59.  197-038 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 35300 2020-01-17 11:38:38  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:17:34  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
60.  197-040 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 35300 2020-01-17 11:38:49  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:17:51  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
61.  197-042 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 35300           พื้นที่ซ่อม PD
62.  197-044 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 35300 2020-01-17 11:39:00  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:18:09  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
63.  197-045 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 35300 2020-01-17 11:39:11  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:18:25  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
64.  197-048 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 34000      2016-07-03 19:28:07  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ พื้นที่ซ่อม PD
65.  197-049 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 34000      2016-07-03 19:28:26  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ พื้นที่ซ่อม PD
66.  197-051 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 34000 2020-01-17 11:39:21  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:18:38  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
67.  197-052 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 34000 2020-01-17 11:39:32  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:18:53  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
68.  197-054 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 34000 2016-12-14 10:38:10  อภิชาต  สุขนิยม 2016-12-24 13:46:57  เกศรินทร์  ยวงลำใย พื้นที่ซ่อม PD
69.  197-055 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 34000 2020-01-17 11:39:42  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:19:06  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
70.  197-058 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 34000 2020-01-17 11:39:53  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:19:20  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
71.  197-059 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 34000 2020-01-17 11:40:03  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:19:36  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
72.  197-060 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 34000 2020-01-17 11:40:14  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:19:51  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
73.  197-063 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 34000 2016-12-20 16:09:42  อภิชาต  สุขนิยม 2016-07-03 19:34:48  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ พื้นที่ซ่อม PD
74.  197-065 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร 34000 2020-01-17 11:40:25  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:20:18  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
75.  197-067 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 34000 2020-01-17 11:40:35  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:20:42  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
76.  197-070 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 34000 2017-04-27 15:06:25  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
77.  197-071 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 34000 2020-01-17 11:40:47  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:21:02  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
78.  197-072 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 34000 2020-01-17 11:40:58  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:21:24  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
79.  197-077 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 34000 2020-02-15 10:58:05  อภิชาต  สุขนิยม 2017-07-15 14:25:49  วัฒนา  มะยมหิน พื้นที่ซ่อม PD
80.  197-083 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 34000 2017-08-28 14:46:16  อภิชาต  สุขนิยม 2017-07-15 14:27:42  วัฒนา  มะยมหิน พื้นที่ซ่อม PD
81.  197-084 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 34000 2020-01-17 11:41:09  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:21:40  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
82.  197-086 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 34000 2020-01-17 11:41:20  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:21:58  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
83.  197-088 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 34000 2020-01-17 11:41:30  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:22:12  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
84.  197-096 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 34000 2020-01-17 11:41:41  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:22:27  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
85.  197-098 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 34000 2020-01-17 11:41:52  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:22:44  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
86.  197-100 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 34000 2019-01-10 15:55:32  อภิชาต  สุขนิยม 2019-01-26 13:25:10  เกศรินทร์  ยวงลำใย พื้นที่ซ่อม PD
87.  197-104 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 34000 2018-02-23 13:08:55  อภิชาต  สุขนิยม 2018-01-27 11:24:31  อรวรรณ  บุญมาก พื้นที่ซ่อม PD
88.  197-107 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 34000 2018-03-16 10:35:05  อภิชาต  สุขนิยม 2018-01-27 11:25:23  อรวรรณ  บุญมาก พื้นที่ซ่อม PD
89.  197-109 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 34000 2020-03-14 14:59:48  อภิชาต  สุขนิยม 2018-01-27 11:25:58  อรวรรณ  บุญมาก พื้นที่ซ่อม PD
90.  197-110 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 34000 2018-07-11 14:04:57  อภิชาต  สุขนิยม 2018-07-28 13:40:58  ดวงพร  จันทร์อยู่สุข พื้นที่ซ่อม PD
91.  197-119 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0 2018-05-21 09:38:20  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
92.  197-126 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0 2018-07-19 15:51:31  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
93.  197-128 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0 2020-01-17 11:42:06  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:23:27  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
94.  197-129 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0 2018-08-01 14:11:20  อภิชาต  สุขนิยม 2018-07-28 13:29:47  อรวรรณ  บุญมาก พื้นที่ซ่อม PD
95.  197-130 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0 2018-08-01 14:11:58  อภิชาต  สุขนิยม 2018-07-28 13:30:11  อรวรรณ  บุญมาก พื้นที่ซ่อม PD
96.  197-132 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0 2020-01-17 11:42:17  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:23:50  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
97.  197-135 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0 2018-08-20 09:45:09  อภิชาต  สุขนิยม 2018-07-28 13:32:11  อรวรรณ  บุญมาก พื้นที่ซ่อม PD
98.  197-139 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0 2020-01-17 11:42:45  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:24:08  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
99.  197-147 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0 2018-08-25 13:05:01  อภิชาต  สุขนิยม 2018-07-28 13:34:53  อรวรรณ  บุญมาก พื้นที่ซ่อม PD
100.  197-151 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0 2018-07-23 10:53:14  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
101.  197-163 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0 2020-01-17 11:43:01  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:24:23  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
102.  197-165 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0 2020-02-05 13:36:50  อภิชาต  สุขนิยม 2018-07-28 13:47:39  อรวรรณ  บุญมาก พื้นที่ซ่อม PD
103.  197-170 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0 2018-09-22 16:37:23  อภิชาต  สุขนิยม 2018-07-28 13:49:17  อรวรรณ  บุญมาก พื้นที่ซ่อม PD
104.  197-171 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0 2020-01-17 11:43:12  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:24:37  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
105.  197-187 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร 0 2018-07-10 16:02:44  อภิชาต  สุขนิยม 2018-07-28 14:00:14  อรวรรณ  บุญมาก พื้นที่ซ่อม PD
106.  203-026 SUPER OCTOPUS 37676 2020-01-27 16:36:46  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:25:11  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
107.  203-039 SUPER OCTOPUS 40300           พื้นที่ซ่อม PD
108.  203-047 SUPER OCTOPUS 40300 2017-05-06 13:23:19  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
109.  210-008/C DUCK CHASING 77347 2020-03-06 13:19:21  อภิชาต  สุขนิยม 2019-01-26 13:59:00  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
110.  210-014/C DUCK CHASING 77347 2018-07-11 09:03:22  อภิชาต  สุขนิยม 2018-07-28 13:47:24  ดวงพร  จันทร์อยู่สุข พื้นที่ซ่อม PD
111.  210-074/C DUCK CHASING 68285 2018-07-06 15:27:54  อภิชาต  สุขนิยม 2018-07-28 14:09:14  อรวรรณ  บุญมาก พื้นที่ซ่อม PD
112.  210-116/C DUCK CHASING 71159 2018-08-03 14:11:59  อภิชาต  สุขนิยม 2018-07-28 14:31:15  เกศรินทร์  ยวงลำใย พื้นที่ซ่อม PD
113.  210-140/C DUCK CHASING 75545 2020-03-16 10:51:37  อภิชาต  สุขนิยม 2018-07-28 13:48:34  ดวงพร  จันทร์อยู่สุข พื้นที่ซ่อม PD
114.  210-176/C DUCK CHASING 0 2020-01-27 11:11:54  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:17:06  นิตา  รัฐมนตรี พื้นที่ซ่อม PD
115.  212-010 KARAOKE COM 0 2020-01-17 11:21:44  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:27:38  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
116.  221-001 MINI EMERGENCY 125000 2020-03-10 09:26:25  อภิชาต  สุขนิยม 2017-07-15 14:02:51  นิตา  รัฐมนตรี พื้นที่ซ่อม PD
117.  231-002 LITTLE AIR HOCKEY 64229 2020-01-13 09:36:13  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:27:54  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
118.  238-010 MINI SPEED MAX 50872 2019-11-23 16:41:32  อภิชาต  สุขนิยม 2018-07-28 13:57:35  ดวงพร  จันทร์อยู่สุข พื้นที่ซ่อม PD
119.  247-087 GUN FIGHT ZOMBIES 9309 2019-11-13 10:30:17  อภิชาต  สุขนิยม 2019-07-27 11:50:54  นิตา  รัฐมนตรี พื้นที่ซ่อม PD
120.  250-019 NAUGHTY BEAN 55250           พื้นที่ซ่อม PD
121.  250-020 NAUGHTY BEAN 55250 2018-08-25 14:58:12  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
122.  251-008 KIDS OUTRUN 34463 2019-10-04 13:19:23  อภิชาต  สุขนิยม 2019-07-27 13:14:25  นิตา  รัฐมนตรี พื้นที่ซ่อม PD
123.  253-002 KIDS PARADISE LOST 25495 2016-07-01 15:30:08     2016-07-02 17:04:26  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ พื้นที่ซ่อม PD
124.  255-009 SKIPPY HOCKEY 81359 2018-02-17 13:16:58  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
125.  255-091 SKIPPY HOCKEY 0           พื้นที่ซ่อม PD
126.  255-092 SKIPPY HOCKEY 0           พื้นที่ซ่อม PD
127.  255-093 SKIPPY HOCKEY 0           พื้นที่ซ่อม PD
128.  255-094 SKIPPY HOCKEY 0           พื้นที่ซ่อม PD
129.  255-095 SKIPPY HOCKEY 0           พื้นที่ซ่อม PD
130.  255-096 SKIPPY HOCKEY 0           พื้นที่ซ่อม PD
131.  255-097 SKIPPY HOCKEY 0           พื้นที่ซ่อม PD
132.  255-098 SKIPPY HOCKEY 0           พื้นที่ซ่อม PD
133.  255-099 SKIPPY HOCKEY 0           พื้นที่ซ่อม PD
134.  260-009 MONKEY SHAKE DOWN 101837 2018-06-12 12:08:00  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
135.  267-006 KIDS RIDE BUS 18171 2020-01-18 15:58:53  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:57:29  เกศรินทร์  ยวงลำใย พื้นที่ซ่อม PD
136.  268-006 AIR BUS 30376           พื้นที่ซ่อม PD
137.  269-009 CAR TIME 57333 2018-09-22 14:52:22  อภิชาต  สุขนิยม 2018-07-28 14:43:01  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
138.  274-016 MONKEY CAR 16260 2020-03-16 13:16:32  อภิชาต  สุขนิยม 2019-07-27 13:43:12  เกศรินทร์  ยวงลำใย พื้นที่ซ่อม PD
139.  274-030 MONKEY CAR 18871 2020-02-08 09:32:06  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:22:27  ดวงพร  จันทร์อยู่สุข พื้นที่ซ่อม PD
140.  274-036 MONKEY CAR 18871 2020-02-15 11:48:15  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:22:49  ดวงพร  จันทร์อยู่สุข พื้นที่ซ่อม PD
141.  274-137 MONKEY CAR 15850 2020-02-11 10:12:35  อภิชาต  สุขนิยม 2018-01-27 12:38:49  อรวรรณ  บุญมาก พื้นที่ซ่อม PD
142.  276-013 SKY WHEEL 19077 2019-03-25 14:53:40  อภิชาต  สุขนิยม 2019-01-26 15:04:52  ดวงพร  จันทร์อยู่สุข พื้นที่ซ่อม PD
143.  276-058 SKY WHEEL 19077 2018-08-07 15:02:57  อภิชาต  สุขนิยม 2016-07-04 11:05:30  ดวงพร  จันทร์อยู่สุข พื้นที่ซ่อม PD
144.  276-107 SKY WHEEL 10330 2016-12-20 09:57:52  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
145.  280-031 GENIUS DRUMER 75698 2018-09-12 08:46:01  อภิชาต  สุขนิยม 2018-07-28 14:44:15  นิตยา  ทองยศ พื้นที่ซ่อม PD
146.  280-072 GENIUS DRUMER 75698           พื้นที่ซ่อม PD
147.  281-006 SMALL DOCTOR LCD 13216 2020-02-10 13:53:22  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:41:49  ดวงพร  จันทร์อยู่สุข พื้นที่ซ่อม PD
148.  281-029 SMALL DOCTOR 10489 2020-02-10 13:53:35  อภิชาต  สุขนิยม 2019-07-27 13:12:48  อรวรรณ  บุญมาก พื้นที่ซ่อม PD
149.  286-009 TINY TUNE 92338 2018-01-17 15:19:24  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
150.  295-038 BASKETBALL MACHINE 18279 2020-03-11 09:18:48  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
151.  295-052 BASKETBALL MACHINE 18279 2020-01-03 10:49:38  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
152.  295-064 BASKETBALL MACHINE 18279 2019-07-20 13:05:26  อภิชาต  สุขนิยม 2019-07-27 11:48:07  อรวรรณ  บุญมาก พื้นที่ซ่อม PD
153.  296-018 SWING CAR 13831 2020-03-06 09:51:45  อภิชาต  สุขนิยม 2016-07-02 16:50:38  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ พื้นที่ซ่อม PD
154.  298-017 SMURF 13801 2020-03-06 09:52:53  อภิชาต  สุขนิยม 2016-07-03 11:55:15  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ พื้นที่ซ่อม PD
155.  299-006 KAYAK 81661 2018-03-17 17:11:53  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
156.  302-002 CAPTAIN SUB 72214           พื้นที่ซ่อม PD
157.  302-006 CAPTAIN SUB 72214 2018-09-04 16:57:07  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
158.  306-004 DEEP SEA FISHING 91390           พื้นที่ซ่อม PD
159.  308-012 RESCUE FIREFIGHTER 54355 2020-02-12 11:28:14  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
160.  308-016 RESCUE FIREFIGHTER 54355           พื้นที่ซ่อม PD
161.  310-031 GIRAFFE 10335           พื้นที่ซ่อม PD
162.  311-035 DOLPHINE SHOOTING 17413 2017-08-23 15:21:42  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
163.  311-046 DOLPHINE SHOOTING 16775 2017-09-12 14:41:46  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
164.  311-051 DOLPHINE SHOOTING 16720 2017-10-11 16:11:59  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
165.  312-018 BABY HOCKEY M015 39189 2018-01-02 11:32:07  อภิชาต  สุขนิยม 2018-01-27 11:21:42  อรวรรณ  สังสุกลณีย์ พื้นที่ซ่อม PD
166.  317-015 SEA LION 7219 2018-12-11 15:29:52  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
167.  318-003 MR.BLACK 6455 2020-02-12 09:10:56  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
168.  318-007 MR.BLACK 6455 2017-06-22 09:56:24  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
169.  318-021 MR.BLACK 6455 2020-02-29 09:55:41  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:32:04  เกศรินทร์  ยวงลำใย พื้นที่ซ่อม PD
170.  320-143 TANK 0 2018-04-16 15:36:34  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
171.  322-062 ROTATING SPACE 18232 2018-01-02 11:11:05  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
172.  322-085 ROTATING SPACE 0 2018-03-06 15:41:19  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
173.  326-039 SPACE EXPLORATION 0 2018-03-10 16:56:44  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
174.  340-002 FUNNY PARTY 0 2018-11-30 14:15:22  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
175.  345-014 STAR WARSHIP(HEAD) 0 2019-03-13 11:37:24  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
176.  347-040 FLYING LOVEสีเหลือง 0 2019-09-27 13:02:12  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
177.  349-050 TEETER TOTTER 0 2020-01-24 11:22:42  อภิชาต  สุขนิยม 2020-01-25 11:56:10  วัฒนา  มะยมหิน พื้นที่ซ่อม PD
178.  2000-047 ตู้ SCHOOL BUS 0 2018-08-17 16:10:04  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
179.  2002-093 ตู้ APPLE 0 2018-06-05 10:26:49  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
180.  2002-094 ตู้ APPLE 0 2018-06-05 10:27:26  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
181.  2002-099 ตู้ APPLE 0 2020-03-04 10:43:03  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD
182.  2002-371 ตู้ APPLE 0 2019-03-04 11:47:57  อภิชาต  สุขนิยม พื้นที่ซ่อม PD