10:41
# รหัส-ชื่อ สถานที่ ให้เวลาผลิต ช่าง รับงาน RunSec ใช้เวลา สถานะปัจจุบัน REJECT
1.    274-013   MONKEY CAR L-กาฬสินธุ์ 16 ชม. ธีรพงษ์ 2020-02-08 QC  
2.    231-002   LITTLE AIR HOCKEY พื้นที่ซ่อม PD 56 ชม. ชวนไชย 2020-03-10 QC   1 ครั้ง
3.    111-132/R   POLICE ACTION B-ชัยภูมิ 32 ชม. อรรถการ 2020-02-07 QC  
4.    98-178   รถสัญจร-สกู๊ดเตอร์ B-กระนวน1 16 ชม. เวคิน 2020-02-05 QC  
5.    254-002   KIDS FF MOTO คลัง2 16 ชม. ไสว 2020-03-11 QC  
6.    234-058   BUBBLE TRAIN L-จอหอ1/2 16 ชม. วรากร 2020-02-08 QC  
7. พื้นที่ซ่อม PD 24 ชม. วรากร 2020-11-23 กำลังดำเนินการ  
8.    238-010   MINI SPEED MAX พื้นที่ซ่อม PD 24 ชม. วรากร 2020-11-18 QC  
9.    323-011   KA-170 PIPI CAR L-กาฬสินธุ์ 16 ชม. ชาญณรงค์ 2020-02-07 QC  
10.    274-036   MONKEY CAR พื้นที่ซ่อม PD 16 ชม. ชาญณรงค์ 2020-03-13 QC  
11.    113-99/13-250   NEED HOT PURSUIT B-สระแก้ว1/2 24 ชม. นัฐพงษ์ 2020-02-06 QC  
12.    106-019   ALIEN พื้นที่ซ่อม PD 32 ชม. เมธิสชัย 2020-03-12 QC