16:27
# รหัส-ชื่อ สถานที่ ให้เวลาผลิต ช่าง รับงาน RunSec ใช้เวลา สถานะปัจจุบัน REJECT
1. พื้นที่ซ่อม PD 24 ชม. ไสว 2021-03-03 กำลังดำเนินการ  
2.    2002-422   ตู้ APPLE พื้นที่ซ่อม PD 24 ชม. ไสว 2021-03-03 QC  
3.    95-375/D   TAKE DOWN V.3 พื้นที่ซ่อม PD 24 ชม. ไสว 2021-02-25 QC  
4.    2002-250   ตู้ APPLE พื้นที่ซ่อม PD 24 ชม. ไสว 2021-03-03 QC  
5. พื้นที่ซ่อม PD 24 ชม. วิวัฒน์ 2021-03-03 กำลังดำเนินการ  
6. พื้นที่ซ่อม PD 24 ชม. วรากร 2021-03-01 กำลังดำเนินการ  
7. พื้นที่ซ่อม PD 24 ชม. ทัศน์พล 2021-03-01 กำลังดำเนินการ  
8. พื้นที่ซ่อม PD 24 ชม. ชวภณ 2021-03-03 กำลังดำเนินการ  
9.    147-035   STREET BASKETBALL พื้นที่ซ่อม PD 24 ชม. ชวภณ 2021-03-01 QC  
10. พื้นที่ซ่อม PD 24 ชม. ณัฐวุฒิ 2021-03-02 กำลังดำเนินการ  
11.    187-009   SMART ENGINE TRAIN พื้นที่ซ่อม PD 24 ชม. เจษฎา 2021-03-04 QC  
12.    322-074   ROTATING SPACE พื้นที่ซ่อม PD 24 ชม. จตุรภัทร 2021-03-04 QC