APPROVED (PR)

Loading...
ใบขอซื้อ (Purchase requisition : PR) คือ เอกสารที่ใช้บริหารการควบคุมภายในของกิจการเกี่ยวกับการจัดซื้อ ปกติแล้วหน้าที่การจัดซื้อ หรือการออกใบสั่งซื้อ.

ผู้จัดการแผนกอนุมัติ

ผู้ขอซื้อ : --   --

ตอบกลับผู้ขอซื้อผ่าน Line :   

วันที่ต้องใช้ : 2018-07-27   วัตถุประสงค์ : ขอซื้อ   ใช้เพื่อ : สร้างใหม่

แผนก : EDP สารสนเทศ

รายการที่ 1 : หัว RJ45

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่1) : ยี่ห้อของ furukawa

จำนวน : 50

หน่วยเรียก : หัว


รายการที่ 2 : สาย lan

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่2) : ยี่ห้อของ FURUKAWA 1 กล่องยาว 1000 ฟุต

จำนวน : 5

หน่วยเรียก : กล่อง


ผู้ขอซื้อ : --   --

ตอบกลับผู้ขอซื้อผ่าน Line :   

วันที่ต้องใช้ : 2018-07-27   วัตถุประสงค์ : ขอซื้อ   ใช้เพื่อ : สร้างใหม่

แผนก : EDP สารสนเทศ

รายการที่ 1 : คีมย้ำสาย Lan

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่1) : ยี่ห้อ furukawa

จำนวน : 2

หน่วยเรียก : ตัว


ผู้ขอซื้อ : --   --

ตอบกลับผู้ขอซื้อผ่าน Line :   

วันที่ต้องใช้ : 2018-07-26   วัตถุประสงค์ : ขอซื้อ   ใช้เพื่อ : ปรับปรง

แผนก : EDP สารสนเทศ

รายการที่ 1 : ซื้อ Note book

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่1) : i5-7300HQ + GTX 1050

จำนวน : 1

หน่วยเรียก : เครื่อง


ผู้ขอซื้อ : --   --

ตอบกลับผู้ขอซื้อผ่าน Line :   

วันที่ต้องใช้ : 2018-07-20   วัตถุประสงค์ : ขอซื้อ   ใช้เพื่อ : สร้างใหม่

แผนก : EDP สารสนเทศ

รายการที่ 1 : โทรศัพท์สำนักงาน

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่1) : panasonic kx-ts500mx

จำนวน : 2

หน่วยเรียก : เครื่อง


ผู้ขอซื้อ : ปิติภาคย์   พลทัน

ตอบกลับผู้ขอซื้อผ่าน Line :   

วันที่ต้องใช้ : 2018-08-01   วัตถุประสงค์ : จ้างเหมาบริการ   ใช้เพื่อ : สร้างใหม่

แผนก : ซ่อมบำรุง

รายการที่ 1 : สั่งทำเหล็กตามตัวอย่าง

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่1) : ตามเอกสารใบเสนอราคา

จำนวน : 300

หน่วยเรียก : ชิ้น


ผู้ขอซื้อ : --   --

ตอบกลับผู้ขอซื้อผ่าน Line :   

วันที่ต้องใช้ : 2018-07-20   วัตถุประสงค์ : ขอซื้อ   ใช้เพื่อ : สร้างใหม่

แผนก : EDP สารสนเทศ

รายการที่ 1 : เมาส์ คีย์บอร์ดไร้สาย

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่1) : wifi ไร้สายยี่ห้อ dtac

จำนวน : 1

หน่วยเรียก : ชุด


ผู้ขอซื้อ : --   --

ตอบกลับผู้ขอซื้อผ่าน Line :   

วันที่ต้องใช้ : 2018-07-28   วัตถุประสงค์ : ขอซื้อ   ใช้เพื่อ : สร้างใหม่

แผนก : EDP สารสนเทศ

รายการที่ 1 : คีย์บอร์ดไร้สาย

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่1) : Logitech G310

จำนวน : 1

หน่วยเรียก : อัน


ผู้ขอซื้อ : ธนวัฒน์   สุขวาสนะ

ตอบกลับผู้ขอซื้อผ่าน Line :   

วันที่ต้องใช้ : 2018-07-28   วัตถุประสงค์ : ขอซื้อ   ใช้เพื่อ : ปรับปรง

แผนก : โรงงานและการผลิต

รายการที่ 1 : มอเตอร์เกียร์ ทดสอบระบบ

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่1) : มอเตอร์ DC24V 1200 rpm

จำนวน : 1

หน่วยเรียก : ลูก


รายการที่ 2 : สายพาน A32

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่2) : wwww ทดสอบ

จำนวน : 5

หน่วยเรียก : เส้น


ผู้ขอซื้อ : ธนวัฒน์   สุขวาสนะ

ตอบกลับผู้ขอซื้อผ่าน Line :   

วันที่ต้องใช้ : 2018-07-31   วัตถุประสงค์ : ส่งซ่อม   ใช้เพื่อ : สร้างใหม่

แผนก : โรงงานและการผลิต

รายการที่ 1 : มอเตอร์เกียร์ ทดสอบระบบ

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่1) : มอเตอร์ DC24V 1200 rpm

จำนวน : 2

หน่วยเรียก : ลูก


ผู้ขอซื้อ : ทรงกลด   กำจาย

ตอบกลับผู้ขอซื้อผ่าน Line :   

วันที่ต้องใช้ : 2018-07-28   วัตถุประสงค์ : ขอซื้อ   ใช้เพื่อ : ปรับปรง

แผนก : โรงงานและการผลิต

รายการที่ 1 : มอเตอร์เกียร์ ทดสอบระบบ

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่1) : มอเตอร์ DC24V 1200 rpm

จำนวน : 1

หน่วยเรียก : ลูก


รายการที่ 2 : สายพาน A32

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่2) : wwww ทดสอบ

จำนวน : 5

หน่วยเรียก : เส้น


รายการที่ 3 : cap start

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่ 3) : 60uf 400V

จำนวน : 3

หน่วยเรียก : ตัว


รายการที่ 4 : เหล้กเส้น

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่ 4) : 3 mm

จำนวน : 10

หน่วยเรียก : เส้น


รายการที่ 5 : อะเคลิค

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่ 5) : 3 มิลลิเมตร

จำนวน : 10

หน่วยเรียก : แผ่น


รายการที่ 6 : มอเตอร์เกียร์

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่ 6) : 100 รอบ

จำนวน : 1

หน่วยเรียก : ลูก


รายการที่ 7 : ลูกบอลน้ำ

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่ 7) : อย่างหนา5mm แบบใส

จำนวน : 6

หน่วยเรียก : ลูก


รายการที่ 8 : ค้อนทุบ

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่ 8) : ด้ามไม้ (แก้ไขจำนวน)

จำนวน : 3

หน่วยเรียก : อัน


ผู้ขอซื้อ : ทรงกลด   กำจาย

ตอบกลับผู้ขอซื้อผ่าน Line :   

วันที่ต้องใช้ : 2018-07-28   วัตถุประสงค์ : ขอซื้อ   ใช้เพื่อ : สร้างใหม่

แผนก : โรงงานและการผลิต

รายการที่ 1 : มอเตอร์เกียร์ ทดสอบระบบ

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่1) : มอเตอร์ DC24V 1200 rpm

จำนวน : 2

หน่วยเรียก : ลูก


ผู้ขอซื้อ : ธนวัฒน์   สุขวาสนะ

ตอบกลับผู้ขอซื้อผ่าน Line :   

วันที่ต้องใช้ : 2018-07-28   วัตถุประสงค์ : ขอซื้อ   ใช้เพื่อ : OVER-HAUL

แผนก : โรงงานและการผลิต

รายการที่ 1 : ผ้าใบ PVC

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่1) : สีน้ำตาล ปปxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

จำนวน : 4

หน่วยเรียก : ม้วน


ผู้ขอซื้อ : ทรงกลด   กำจาย

ตอบกลับผู้ขอซื้อผ่าน Line :   

วันที่ต้องใช้ : 2018-08-31   วัตถุประสงค์ : ขอซื้อ   ใช้เพื่อ : สร้างใหม่

แผนก : โรงงานและการผลิต

รายการที่ 1 : มอเตอร์เกียร์ ทดสอบระบบ

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่1) : 1500 รอบ/นาที

จำนวน : 5

หน่วยเรียก : ลูก


รายการที่ 2 : สายพาน A32

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่2) : wwww ทดสอบ

จำนวน : 6

หน่วยเรียก : เส้น


รายการที่ 3 : cap start

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่ 3) : 60uf 400V

จำนวน : 10

หน่วยเรียก : ตัว


รายการที่ 4 : เหล้กเส้น

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่ 4) : 3 mm

จำนวน : 20

หน่วยเรียก : เส้น


รายการที่ 5 : อะเคลิค

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่ 5) : 3 มิลลิเมตร

จำนวน : 6

หน่วยเรียก : แผ่น


รายการที่ 6 : มอเตอร์เกียร์

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่ 6) : 100 รอบ

จำนวน : 6

หน่วยเรียก : ลูก


รายการที่ 7 : ลูกบอลน้ำ

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่ 7) : อย่างหนา5mm แบบใส

จำนวน : 10

หน่วยเรียก : ลูก


รายการที่ 8 : ค้อนทุบ

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่ 8) : ด้ามไม้ (แก้ไขจำนวน)

จำนวน : 5

หน่วยเรียก : อัน


ผู้ขอซื้อ : ทรงกลด   กำจาย

ตอบกลับผู้ขอซื้อผ่าน Line :   

วันที่ต้องใช้ : 2018-08-30   วัตถุประสงค์ : ส่งซ่อม   ใช้เพื่อ : สร้างใหม่

แผนก : โรงงานและการผลิต

รายการที่ 1 : มอเตอร์เกียร์ ทดสอบระบบ

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่1) : มอเตอร์ DC24V 1200 rpm

จำนวน : 2

หน่วยเรียก : ลูก


รายการที่ 2 : สายพาน A32

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่2) : wwww ทดสอบ

จำนวน : 2

หน่วยเรียก : เส้น


ผู้ขอซื้อ : ทรงกลด   กำจาย

ตอบกลับผู้ขอซื้อผ่าน Line :   

วันที่ต้องใช้ : 2018-08-10   วัตถุประสงค์ : ส่งซ่อม   ใช้เพื่อ : ปรับปรง

แผนก : โรงงานและการผลิต

รายการที่ 1 : มอเตอร์เกียร์ ทดสอบระบบ

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่1) : มอเตอร์เพลาขาด

จำนวน : 1

หน่วยเรียก : ลูก


รายการที่ 2 : ซ่อมจอคอมฯ

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่2) : ยูทุบ

จำนวน : 1

หน่วยเรียก : จอ


ผู้ขอซื้อ : อรวรรณ   ทิพย์รัตน์

ตอบกลับผู้ขอซื้อผ่าน Line :   

วันที่ต้องใช้ : 2018-08-10   วัตถุประสงค์ : ส่งซ่อม   ใช้เพื่อ : ปรับปรง

แผนก : ซ่อมบำรุง

รายการที่ 1 : จอมอนิเตอร์ชำรุด

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่1) : LG 22MP48HQ-P: 22 Inch

จำนวน : 1

หน่วยเรียก : เครื่อง


รายการที่ 2 : โทรศัพท์สำนักงาน

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่2) : panasonic

จำนวน : 1

หน่วยเรียก : เครื่อง


ผู้ขอซื้อ : ทรงกลด   กำจาย

ตอบกลับผู้ขอซื้อผ่าน Line :   

วันที่ต้องใช้ : 2018-08-25   วัตถุประสงค์ : ขอซื้อ   ใช้เพื่อ : สร้างใหม่

แผนก : โรงงานและการผลิต

รายการที่ 1 : มอเตอร์เกียร์ ทดสอบระบบ

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่1) : 1500 รอบ/นาที

จำนวน : 4

หน่วยเรียก : ลูก


ผู้ขอซื้อ : ทรงกลด   กำจาย

ตอบกลับผู้ขอซื้อผ่าน Line :   

วันที่ต้องใช้ : 2018-08-24   วัตถุประสงค์ : ขอซื้อ   ใช้เพื่อ : สร้างใหม่

แผนก :

รายการที่ 1 : TV LG43"

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่1) : มีสายHDMI 2 =6f

จำนวน : 1

หน่วยเรียก : เคร่ื่อง


รายการที่ 2 : แอมป์

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่2) : media

จำนวน : 2

หน่วยเรียก : เครื่อง


รายการที่ 3 : สายสัญญาณ AV

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่ 3) : Com

จำนวน : 6

หน่วยเรียก : เส้น


ผู้ขอซื้อ : ทรงกลด   กำจาย

ตอบกลับผู้ขอซื้อผ่าน Line :   

วันที่ต้องใช้ : 2018-08-31   วัตถุประสงค์ : ขอซื้อ   ใช้เพื่อ : สร้างใหม่

แผนก : โรงงานและการผลิต

รายการที่ 1 : TV LG43

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่1) : มีสายHDMI 2 =6f

จำนวน : 2

หน่วยเรียก : เคร่ื่อง


รายการที่ 2 : ซ่อมจอคอมฯ

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่2) : LG 21

จำนวน : 3

หน่วยเรียก : เครื่อง


รายการที่ 3 : cap start

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่ 3) : 60uf 400V

จำนวน : 20

หน่วยเรียก : ตัว


รายการที่ 4 : เหล้กเส้น

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่ 4) : 3 mm

จำนวน : 20

หน่วยเรียก : เส้น


ผู้ขอซื้อ : ทรงกลด   กำจาย

ตอบกลับผู้ขอซื้อผ่าน Line :   

วันที่ต้องใช้ : 2018-08-23   วัตถุประสงค์ : ขอซื้อ   ใช้เพื่อ : สร้างใหม่

แผนก : โรงงานและการผลิต

รายการที่ 1 : มอเตอร์เกียร์ ทดสอบระบบ

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่1) : 1500 รอบ/นาที

จำนวน : 2

หน่วยเรียก : ลูก


ผู้ขอซื้อ : ทรงกลด   กำจาย

ตอบกลับผู้ขอซื้อผ่าน Line :   

วันที่ต้องใช้ : 2018-08-22   วัตถุประสงค์ : ขอซื้อ   ใช้เพื่อ : สร้างใหม่

แผนก : โรงงานและการผลิต

รายการที่ 1 : TV LG43"

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่1) : มีสายHDMI 2 =6f

จำนวน : 3

หน่วยเรียก : เคร่ื่อง


ผู้ขอซื้อ : ธนวัฒน์   สุขวาสนะ

ตอบกลับผู้ขอซื้อผ่าน Line :   

วันที่ต้องใช้ : 2018-10-20   วัตถุประสงค์ : ขอซื้อ   ใช้เพื่อ : สร้างใหม่

แผนก :

รายการที่ 1 : โซลินอยส์

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่1) : 12VDC

จำนวน : 3

หน่วยเรียก : ตัว


ผู้ขอซื้อ : อิทธิพงษ์   นาหนองตูม

ตอบกลับผู้ขอซื้อผ่าน Line :   

วันที่ต้องใช้ : 2018-08-30   วัตถุประสงค์ : ขอซื้อ   ใช้เพื่อ : ปรับปรง

แผนก :

รายการที่ 1 : ชุดปีน SPACE EXPLION

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่1) : ชุดปีน SPACE EXPLION ทั้งชุด

จำนวน : 10

หน่วยเรียก : ชุด


ผู้ขอซื้อ : ปิติภาคย์   พลทัน

ตอบกลับผู้ขอซื้อผ่าน Line :   

วันที่ต้องใช้ : 2018-08-14   วัตถุประสงค์ : ขอซื้อ   ใช้เพื่อ : ปรับปรง

แผนก : ซ่อมบำรุง

รายการที่ 1 : LG ultra Slim potable dvd writer

รายละเอียด/สเป็ค/ยี่ห้อ/รุ่น/สีขนาด (รายการที่1) : LG ODD Optical Drive External DVD-RW EXTERNAL GP65NW60 (WHITE)

จำนวน : 1

หน่วยเรียก : เครื่อง