Untitle Document

ช่างแจ้งแผนกบริการปิดงาน

กรุงเทพและปริมนฑล 59 เครื่อง


    


# เลขที่ใบแจ้งงาน วันที่ในใบแจ้ง แจ้งปิด วดป. รหัสเครื่องเล่น ชื่อเครื่องเล่น สาขา อาการ ข้อมูลประกอบ ดำเนินการ
1 20200920114559793 2020-09-20 4 วัน 2020-09-22 17:09:34 148-051/C STREET BASKETBALL L-บางปะกอก
สายไฟสกอร์ขาด
 (ธิติเวช)
2 20200921110247731 2020-09-21 3 วัน 2020-09-23 14:53:05 261-002 HA HA DRUMS L-บางปะกอก
ไม่เข้าเกมส์
 (วิชิต)
3 20200826032430569 2020-08-26 29 วัน 2020-09-24 10:58:29 114-075 STORM RACING B-ราษฏร์บูรณะ
เครื่องไม่เข้าเกมล์
 (วสุธร) (กมล)
4 20200903114608005 2020-09-03 21 วัน 2020-09-06 12:47:09 197-115 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร B-ราษฏร์บูรณะ
กล้องวงจรปิด​ตัวที่4​ ภาพหน้อจอไม่ติด​
 (ธิติเวช)
5 20200913122942135 2020-09-13 11 วัน 2020-09-22 17:17:16 241-046 GO GO FISH B-เพชรเกษม1
หน้าจอเป็นสีขาว
 (ธิติเวช)
6 20200917110849968 2020-09-17 7 วัน 2020-09-21 11:58:47 333-025 AIRPLANE B-เพชรเกษม1
ไฟประดับไม่ติด
 (ธิติเวช)
7 20200917110934961 2020-09-17 7 วัน 2020-09-21 11:59:56 345-037 STAR WARSHIP B-เพชรเกษม1
ไฟประดับไม่ติด
 (ธิติเวช)
8 20200917110934961 2020-09-17 7 วัน 2020-09-21 11:59:56 345-037 STAR WARSHIP B-เพชรเกษม1
ไฟประดับไม่ติด
 (ธิติเวช)
9 20200919021514681 2020-09-19 5 วัน 2020-09-23 13:49:43 2002-112 ตู้ APPLE B-พระราม2
หัวคีบไม่หนีบ/ไม่ทำงาน
 (ธิติเวช) (วิชิต)
10 20200922050739554 2020-09-22 2 วัน 2020-09-23 13:47:45 06-118 KARAOKE (HARD DISK) B-พระราม2
ไม่มสัญญาณ
 (วิชิต)
11 20200902051341413 2020-09-02 22 วัน 2020-09-04 11:26:04 354-057 AIR TAXI L-หนองจอก
หยอดเหรียญลงเครื่องไม่ยอมหมุนหน้าจอเล่นปกติ
 (วิชิต)
12 20200905104412042 2020-09-05 19 วัน 2020-09-13 15:20:56 114-046 STORM RACING L-หนองจอก
หน้าจอไม่มีภาพถอดปลั๊กเสียบใหม่มีภาพเป็นบางครั้งแล้วภาพก็หายไป ช่าง center ได้แก้ไขไปแล้วโดยการดูดฝุ่นแต่อาการกลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะ
 (วิชิต)
13 20200908043656843 2020-09-08 16 วัน 2020-09-10 20:44:44 2000-026 ตู้ SCHOOL BUS L-หนองจอก
แจ้งติดแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดที่แผงวงจรตู้สคูลบัสทั้งหมด 6 ช่อง
20200908043656843.jpg  (วิชิต)
14 20200909010817210 2020-09-09 15 วัน 2020-09-13 15:22:30 205-17/05-55 MARVEL VS CAPCOM L-หนองจอก
หน้าจอไม่โหลดเข้าเกม
20200909010817210.jpg  (วิชิต)
15 20200912015621758 2020-09-12 12 วัน 2020-09-21 08:26:16 2002-024 ตู้ APPLE B-สมุทรปราการ จุดที่4
ไฟส่องสว่างภายในตู้เสีย
 (ทรงกลด)
16 20200913041135794 2020-09-13 11 วัน 2020-09-21 08:26:30 248-008 SEER B-สมุทรปราการ จุดที่4
หน้าจอเสีย( ยอดน้อย)
 (ทรงกลด)
17 20200918111117267 2020-09-18 6 วัน 2020-09-21 08:26:43 212-073 KARAOKE COM B-สมุทรปราการ จุดที่4
ประตูชำรุด
 (ทรงกลด)
18 20200912013652029 2020-09-12 12 วัน 2020-09-21 08:25:48 2002-010 ตู้ APPLE B-สมุทรปราการ จุดที่2
ทดสอบเครื่องเล่นเลยทำให้เค้าเตอร์ขึ้นผิดปกติ
 (ทรงกลด)
19 20200912014001361 2020-09-12 12 วัน 2020-09-21 08:26:02 2002-012 ตู้ APPLE B-สมุทรปราการ จุดที่2
ทดสอบเครื่องเล่นเลยทำให้เคาน์เตอร์ขึ้นผิดปกติ
 (ทรงกลด)
20 20200902054433421 2020-09-02 22 วัน 2020-09-05 10:09:54 307-015 GATOR PANIC L-บางใหญ่
ปุ่มกดชำรุดกดไม่ได้
 (พิทักษ์)
21 20200920104913734 2020-09-20 4 วัน 2020-09-20 22:08:17 139-162/39-259 WINNING จอ 43 L-บางใหญ่
จอยใช้งานไม่ได้
 (พิทักษ์)
22 20200912030717598 2020-09-12 12 วัน 2020-09-16 10:50:02 106-158 ALIEN L-บางใหญ่
ปืนยิงไม่ได้ทั้ง2ข้าง
 (พิทักษ์)
23 20200913025944331 2020-09-13 11 วัน 2020-09-16 10:47:31 95-260 TAKE DOWN V.2 L-บางใหญ่
พวงมาลัยบังคับเลี้ยวไม่ได้
 (พิทักษ์)
24 20200914124718251 2020-09-14 10 วัน 2020-09-16 10:51:21 197-125 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร L-บางใหญ่
ไฟไม่ติดและไม่สว่าง 3จุด
 (พิทักษ์)
25 20200920063323621 2020-09-20 4 วัน 2020-09-23 18:07:01 98-336 รถสัญจร-สกู๊ดเตอร์ L-บางใหญ่
สายขาด
 (พิทักษ์)
26 20200922122325051 2020-09-22 2 วัน 2020-09-23 18:08:07 295-005 BASKETBALL MACHINE L-บางใหญ่
เหรียญไม่ลงกล่อง
 (พิทักษ์)
27 20200907030407847 2020-09-07 17 วัน 2020-09-20 22:03:24 141-021 GHOST SQUAD L-บางใหญ่1/2
หน้าจอไม่ติด
 (พิทักษ์)
28 20200913122554688 2020-09-13 11 วัน 2020-09-20 22:05:25 338-003 RACING CAR CABINET L-บางใหญ่1/2
หน้าจอค้างบ่อยครั้งหยอด้หรียญแล้วเล่นไม่ได้
 (พิทักษ์)
29 20200919033330507 2020-09-19 5 วัน 2020-09-22 15:50:18 2000-019 ตู้ SCHOOL BUS L-รังสิต
ตู้คีบหัวที่2 ค้าง
 (วสุธร) (วิวัฒน์)
30 20200822055840981 2020-08-22 1 เดือนกับอีก 2 วัน 2020-08-26 15:26:40 290-038 TRANSFORMER CAR L-รังสิต
หยอดเหรียญแล้วเครื่องไม่ทำงาน
 (วิชิต)
31 20200902021600390 2020-09-02 22 วัน 2020-09-08 08:56:49 2002-065 ตู้ APPLE L-รังสิต
ไฟตู้ ติดๆๆๆดับๆๆๆๆ
 (ทรงกลด) (มณฑล)
32 20200902022640736 2020-09-02 22 วัน 2020-09-09 08:38:29 197-111 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร L-รังสิต
กล้องวงจร จอไม่ติด1 ตัว
 (ทรงกลด)
33 20200908024427337 2020-09-08 16 วัน 2020-09-11 14:51:26 207-076 DINO RUN L-รังสิต
หนเาจอไม่ติด
 (สิทธิศักดิ์)
34 20200908025523691 2020-09-08 16 วัน 2020-09-11 14:52:39 270-004 BLOND CAR L-รังสิต
ปุ่มกด start ตัวทั่1 กดไม่ได้
 (สิทธิศักดิ์)
35 20200913113309747 2020-09-13 11 วัน 2020-09-14 14:07:01 95-367/D TAKE DOWN V.3 L-รังสิต
พวงมาลัย เลี้ยวไม่ได้
 (วิวัฒน์)
36 20200913113559973 2020-09-13 11 วัน 2020-09-16 10:21:28 139-189/39-48 WINNING จอ 32 L-รังสิต
จอภาพไม่ติด
 (วิวัฒน์) (มณฑล)
37 20200814102839213 2020-08-14 1 เดือนกับอีก 10 วัน 2020-09-22 15:49:32 03-29 ชุดทางเดินผ่านธรรมดา B-รังสิต
ประตูทางเข้า ไม่ล็อค
 (วสุธร)
38 20200918025052333 2020-09-18 6 วัน 2020-09-22 15:48:27 01-71/26-941 รถตุ๊ก ๆ ติดจอ B-รังสิต
สายไฟซอยหลดเหรียญหลุด
 (วสุธร) (วิวัฒน์)
39 20200919020404366 2020-09-19 5 วัน 2020-09-22 16:11:55 13-230 OUT RUN LCD 32" B-ลำลูกกา6
จอทีวีเสีย เปิดไม่ติด ไม่ไฟสีแดงขึ้น
 (วิชิต) (มณฑล)
40 20200919020513198 2020-09-19 5 วัน 2020-09-21 21:41:25 210-007/C DUCK CHASING B-ลำลูกกา6
ซองหยอดเหรียญ หยอดไม่ลง 1ข้าง
 (วิชิต) (มณฑล)
41 20200921010325275 2020-09-21 3 วัน 2020-09-24 10:27:35 121-074 สจ. CUTE ANIMAL - ม้า B-ลำลูกกา4
หยอดเหรียญไม่ลง (ลองเปลี่ยนเหรียญล่อแล้ว)
 (วิชิต)
42 20200907052430486 2020-09-07 17 วัน 2020-09-24 11:11:55 197-037 ชุดทางเดินผ่านแบบ ธนบัตร B-ลำลูกกา4
ไฟสว่างในบ้านบอลไม่ติด2หลอด
 (วิชิต)
43 20200921010535459 2020-09-21 3 วัน 2020-09-24 10:26:20 106-016 ALIEN B-ลำลูกกา4
เคดิตขึ้นเอง
 (วิชิต)
44 20200921010646233 2020-09-21 3 วัน 2020-09-24 10:25:15 295-122 BASKETBALL MACHINE B-ลำลูกกา4
คะแนนไม่ขึ้น
 (วิชิต)
45 20200913110616849 2020-09-13 11 วัน 2020-09-22 15:46:46 205-20/05-61 MARVEL VS CAPCOM L-ลำลูกกาคลอง2
เล่นได้1ครั้งแล้วค้าง
 (วิวัฒน์) (มณฑล) (วสุธร)
46 20200916103252153 2020-09-16 8 วัน 2020-09-24 14:14:21 313-010 FRENCHFRIED KIDDIE B-ธัญบุรี6
หยอดเหรียญแล้วเครื่องไม่ทำงาน
20200916103252153.mp4  (วิชิต)
47 20200924110039360 2020-09-24 วันนี้ 2020-09-24 14:15:49 282-051 CUTE WHALE LCD B-ธัญบุรี6
พวงมาลัยใช้ไม่ได้ ขยับซ้าย ขวาไม่ได้
 (วิชิต)
48 20200922013306129 2020-09-22 2 วัน 2020-09-22 17:24:29 205-06/05-60 MARVEL VS CAPCOM B-อ้อมใหญ่
สัญญานภาพหาย แต่มีเสียงเกมส์
 (ธิติเวช)
49 20200912011304979 2020-09-12 12 วัน 2020-09-17 09:22:32 2002-328 ตู้ APPLE L-นครปฐม
ขาคีบไม่หนีบตุ๊กตา
 (ชัยรัตน์)
50 20200918062938880 2020-09-18 6 วัน 2020-09-21 11:19:02 121-039 สจ. CUTE ANIMAL - แกะ L-กำแพงแสน
ซองหยอดเหรียญไม่รับเหรียญ
 (วสุธร) (วิวัฒน์)
51 20200907102020397 2020-09-07 17 วัน 2020-09-21 22:20:51 306-039 DEEP SEA FISHING L-กำแพงแสน
เบ้ากุญแจชำรุด1อัน
 (วสุธร) (วิวัฒน์)
52 20200911032839488 2020-09-11 13 วัน 2020-09-21 22:21:37 295-021 BASKETBALL MACHINE L-กำแพงแสน
เซ็นเซอร์นับคะแนนชำรุด
 (วสุธร) (วิวัฒน์)
53 20200913022822041 2020-09-13 11 วัน 2020-09-21 22:22:35 197-193 ชุดทางเดินผ่านแบบธนบัตร L-กำแพงแสน
ไฟประดับไดคัทตัวการ์ตูนไม่ติด3ตัว
 (วสุธร) (วิวัฒน์)
54 20200911032747213 2020-09-11 13 วัน 2020-09-21 22:23:38 212-009 KARAOKE COM L-กำแพงแสน
พัดลมระบายอากาศไม่หมุน1ตัว
 (วสุธร) (วิวัฒน์)
55 20200822013901708 2020-08-22 1 เดือนกับอีก 2 วัน 2020-09-22 17:22:28 13-066 OUT RUN LCD 32" L-กระทุ่มแบน
ไม่เค้าเกมส์
 (ธิติเวช)
56 20200825100336168 2020-08-25 30 วัน 2020-08-28 22:53:07 04-136 MARIO KART L-กระทุ่มแบน
หยอดเหรียญ แล้วเครดิตไม่ขึ้น
 (ธิติเวช)
57 20200906115057296 2020-09-06 18 วัน 2020-09-09 10:08:07 2002-163 ตู้ APPLE L-กระทุ่มแบน
เชือก ขาด
 (ธิติเวช)
58 20200912104927785 2020-09-12 12 วัน 2020-09-16 13:50:41 01-37/26-01010 รถตุ๊ก ๆ ติดจอ L-กระทุ่มแบน
ไฟไม่ติด เสียงเบา
 (ธิติเวช)
59 20200922012024558 2020-09-22 2 วัน 2020-09-22 17:23:24 295-030 BASKETBALL MACHINE L-กระทุ่มแบน
คะแนนไม่ขึ้น เสียงไม่มี
 (ธิติเวช)